Moj profil
Image
Hrvatska

Rođena u Konjicu, BiH, svoje najljepše dane provela sam u tome predivnome gradu na Neretvi. Evo me sada u Kninu i mogu reći da sam se “primila”. U Mostaru sam 1977. g završila strojarstvo, radila sam u Igmanu u Konjicu, zatim u TVIK-u u Kninu a evo već 5 godina radim u srednjoj strukovnoj školi u Kninu. Obožavam ovaj posao, djecu kojoj predajem. Udata sam i imam dva velika prekrasna sina za koje kuham s radošću.