Moj profil
Cool Chef

Aždaja svom čedu tepa: "Nakazice moja lepa!

Ostavićeš svoju majku i otić u neku bajku,

ješćeš ljude kao repe, najmiliji moj akrepe.

Šta će s tobom biti, ko zna, lepotice moja grozna?

Bićeš ličnost negativna, rugobice moja divna!

A tvoja će jadna majka celog veka da se vajka!"

LJ.R.

 

Samo za čitanje! Opcije dodavanja recepata i ostalog sadržaja dolaze uskoro! :)

Saznaj više