Moj profil

Gauda

vrsta polutvrdog nizozemskog sira žućkaste boje i blage arome, koji na prerezu ima veće rupe. Priprema se od punog ili djelomično obranog kravljeg mlijeka, a zrije 2-6 mjeseci. Na tržište najčešće dolazi u manjim kolutima. Prikladan je za sendviče i hladne plate.