Moj profil

Korisnici

Tvoj blog. Vaši blogovi. Bez korisnika nema Coolinarike, a bez korisničkih blogova ovdje bi bilo dosta pusto. Sve što ste nam ikada vrijedno napisali, spremljeno za vječnost na jednome mjestu.

A kaj da danas kuham?" (517)
ivan944

A kaj da danas kuham?" (517)

Retko bute našli Koprivničanca koj još ni bil na PRC-u (Podravkin rekracijski centar) i blagoval vu Kleti i Štaglju. Ja sam pak bil privilegiran jer sam stotine put biti tam z gostima, p...
A kaj da danas kuham?" (516)
ivan944

A kaj da danas kuham?" (516)