Moj profil

Želatina

aditiv iz kategorije ugušćivača odnosno želirajućih sredstava (protein), koji se koristi u prehrambenoj tehnologiji (napici, smrznuti deserti, žvačljivi komprimati, preparati za smanjivanje). Želatina se dobiva postupkom hidrolize i pročišćavanja kolagena životinjskih kostiju i plasira se u obliku praha, listića ili pločica. Lako se otapa u toploj, a teže u hladnoj vodi: ima veliku sposobnost bubrenja (može primiti 9 puta veću količinu vode od vlastite težine), što se i obilato koristi. Zagrijana na temperaturi iznad 70°C gubi svojstvo želiranja. Želatina u nutritivnom smislu sadržava sve aminokiseline, osim triptofana, pa ne može podmiriti temeljne potrebe organizma.

Samo za čitanje! Opcije dodavanja recepata i ostalog sadržaja dolaze uskoro! :)

Saznaj više