Moj profil
Rogač

Rogač

plod zimzelenog drveta mediteranskog podneblja karakterističnog mahunastog oblika. Sjemenke su smeđe boje, a važne su za prehranu i industrijsku preradu. Rogač se koristi kao začin i aroma u dječjoj hrani, osobito u nekim dijetetskim proizvodima za probavne poremećaje, kao zamjena za kavu i kakao, sredstvo za ugušćivanje, kao aromatski nadjev za kolače, pecivo itd. Sjeme rogača koristi se za dobivanje polisaharidne gume velike molekularne mase koja se koristi kao aditiv (ugušćivač i emulgator za sladoled).