Moj profil

Pravila nagradnog natječaja „CoolFood izazov” (u daljnjem tekstu: „Pravila“)

Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“).

Sponzor nagradnog natječaja je SPAR Hrvatska d.o.o. i hipermarket INTERSPAR, OIB: 46108893754, 10000 Zagreb, Slavonska avenija 50 (u daljnjem tekstu: „Sponzor“). Odgovornost i obveza Sponzora je osigurati nagrade (navedene u Nagradnom fondu).

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Priređivač zadržava sva prava, izmjene i dopune ovih Pravila u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog natječaja. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na: www.coolinarika.com.  Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na navedenoj poveznici.

Članak 2. - Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv Nagradnog natječaja je „CoolFood izazov”. Nagradni natječaj traje od 14.05. do 14.06.2021. godine u 23:59 sati na području Republike Hrvatske.

Članak 3. - Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je ojačati povezanost s korisnicima, aktivirati korisnike da u što većoj mjeri objavljuju recepte.

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi 3 najkreativnija mesna ili riblja recepta.
Svaki registrirani korisnik ima pravo unosa/korekcije neograničenog broja svojih recepata, ali može biti nagrađen samo jednom. Za svaku novu prijavu recepta, potrebno je ponovo ispuniti i prijavnu formu s osobnim podacima.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je:

  • Kreirati svoj mesni ili riblji recept

Osmisliti vlastiti kreativan/originalan recept i preko vlastitog profila na web stranici www.coolinarika.com unijeti recept u unosnu formu recepta i objaviti ga na način da je vidljiv svima. Pri tome je nužno da se koristi najmanje jedan od niže navedenih proizvoda iz linije Sponzora. Dovoljno je da se u receptu koristi  jedna od namirnica u sastojcima recepta za kolače ili torte, a moguće je koristiti po potrebi i više namirnica s popisa.Zadana lista namirnica nalazi se na web stranici u objavi natječaja (primjer: ako imate grill pile u vašem receptu, upišite S BUDGET Pile Grill)

  • Iskoristiti već postojeći recept na svom profilu Coolinarike 

Ukoliko sudionik ima najbolji recept s mesom ili ribom na svom profilu, može ga iskoristiti za sudjelovanje u ovom Nagradnom natječaju. Recept se korigira na način da se na stranici recepta koristi alat "Uredi" i u sastojke upiši jedna od namirnica sa zadane liste (primjerice, ako imate pastrvu u vašem receptu, upišite: pastrva iz INTERSPAR ribarniceili bilo koju drugu namirnicu koju koristite u receptu, a nalazi se na Sponzorovoj zadanoj listi namirnica). Nakon odabira sastojka korigirani recept potrebno je spremiti.

  • Ispuniti prijavnu formu

Na web stranici www.coolinarika.com/coolfood/meso-ili-riba-rostilj-ili-pecnica potrebno je ispuniti prijavnu formu unijeti osobne podatke (ime i prezime, email adresu, kontakt telefon, adresu i mjesto stanovanja za dostavu nagrade).

  • U prijavnu formu potrebno je upisati točan naziv recepta koji se prijavljuje.

Sudionik objavom recepta i fotografije jela potvrđuje da oni predstavljaju njegovo autorsko djelo te da nisu preuzeti s internetskih stranica ili drugih izvora.

Sponzorova lista namirnica za mesne ili riblje recepte:

SPAR majoneza
SPAR BBQ Sir za grill 
SPAR Sir HALLOUMI Klassik
SPAR Kajmak
SPAR Grčki jogurt Tzatziki
SPAR BBQ Marshmallows
SPAR Baguette s bijelim lukom
SPAR Baguette sa začinskim biljem
SPAR VEGGIE Kobasice za pečenje
SPAR VEGGIE Vegetarijanske kobasice za pečenje
SPAR VEGGIE Veganski burger
SPAR BBQ Pileći mix
SPAR BBQ Pileća krilca
SPAR BBQ Pileći ražnjići
TANN Juneća leđa
TANN Pulled beef
TANN Pulled pork
SPAR pomfrit od batata
SPAR BBQ Maslac sa začinskim biljem
Orada iz INTERSPAR ribarnice
Brancin iz INTERSPAR ribarnice
Pastrva iz INTERSPAR ribarnice
Kozice iz INTERSPAR ribarnice
Pagar iz INTERSPAR ribarnice
S BUDGET Pile Grill 
Pile Vrtovi Hrvatske
SPAR BBQ Marinirana svinjska rebrica

Članak 5. Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, a posebice u sljedećim slučajevima:

  • Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
  • Ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Prijava ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
  • Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima. 
  • Ukoliko po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su objavljeni recept ili fotografija recepta preuzeti s drugih internetskih stranica ili nisu autorsko djelo sudionika iz prijavne forme, takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.
  • Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 6. - Nagradni fond

Nagrade osigurava Sponzor. Nagrade Sponzora moraju biti isporučene Priređivaču potpuno zdravstveno i materijalno ispravne. Nagradni fond uključuje 3 SPAR poklon kartice pojedinačne vrijednosti 200,00 kn.

Članak 7. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Dobitnike odabire i nagrađuje stručni žiri Priređivača. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 14.06.2021. godine u 23:59 sati. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 6. ovih Pravila.

Članak 8. - Objava rezultata Nagradnog natječaja

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na straniciwww.coolinarika.com/coolfood/meso-ili-riba-rostilj-ili-pecnica. Objavljeni popis nagrađenih uključivat će: korisničko ime s profila Coolinarike i točan naziv recepta.

Članak 9. – Identifikacija dobitnika nagrada

Svi dobitnici dužni su, na traženje Priređivača, u svrhu dostavljanja nagrade svoj identitet potvrditi vlastitim važećim osobnim dokumentom. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja.

Članak 10. - Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnicima će poklon kartice biti dostavljene na kućnu adresu i to najkasnije 45 radnih dana od dana objave rezultata Nagradnog natječaja.

Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. 

Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali je nije preuzeo).

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koji mu je stručni žiri Priređivača dodijelio). Nagrada je neprenosiva.

Članak 11. - Način upoznavanja sudionika s Pravilima Nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 14.05.2021. godine na www.coolinarika.com. 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju i obvezuju se poštivati prava i obveze iz ovih Pravila. 

Svi sudionici Nagradnog natječaja upoznati su s „Pravilima zaštite privatnosti“ navedenima na web stranici www.coolinarika.com kao i s „Uvjetima korištenja“ iste web stranice te su sa svim navedenim suglasni. 

Članak 12. Zaštita osobnih podataka sudionika

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju daje suglasnostda se prijavljeni recept može koristiti za promotivne svrhe Priređivača i Sponzora, na način da se recepti pristigli na Nagradni natječaj objave na internetskim stranicama Priređivača (www.coolinarika.com) i Sponzora (https://dobartek.spar.hr/) u rubrici „Cool Food izazov“, čime se promoviraju projekt i internetske stranice. Sudionik daje svoju suglasnost na način da u prijavnoj formi aktivira oznaku u predviđenom polju uz tekst o prihvaćanju korištenja njegova recepta u promotivne svrhe Coolinarike i SPARA.

Svaki sudionik je suglasan da se njegovo korisničko ime, naziv i/ili link recepta, sadržaj i pripadajuća fotografija recepta javno objave na internetskim stranicama www.coolinarika.com  i https://dobartek.spar.hr/, bez ograničenja. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke koje je sam pružio kao uvjet za dostavljanje nagrade u Nagradnom natječaju čime se ti podaci jednokratno dijele s dobavljačem usluga koji dostavlja nagradu (ime i prezime, email adresa, kontakt telefon, adresa i mjesto stanovanja) i u svrhu kontaktiranja dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Osobne podatke sudionika treća strana neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim dostave nagrade. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja. Podatke prikupljene u ovom Nagradnom natječaju Priređivač može koristiti u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj.   

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik može ostvariti svoje pravo putem e-pošte: dpo@podravka.hr. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Članak 13. - Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 14. - Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

Članak 15. - Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja na Nagradnom natječaju. Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Koprivnica, 14.05.2021.

PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica